Zjistěte více

Zjistěte více

Snažte se lépe porozumět diabetu

Je k dispozici celá řada informačních zdrojů, které Vám umožní dozvědět se o diabetu více. Pokud potřebujete více informací nebo máte další otázky, zeptejte se lékaře.

Jaké jsou příznaky a projevy diabetu?

Diabetes může být velmi závažné onemocnění - u lidí s diabetem je přítomno zvýšené riziko vzniku řady zdravotních problémů. V průběhu doby, během které není diabetes (dobře) léčen, může vysoká hladina glykémie (tj. hladina cukru v krvi) způsobit vážné poškození zraku, dásní, zubů, ledvin, nervů a srdce. Také je přítomné zvýšené riziko mozkové mrtvice nebo infarktu v mladším věku než u běžné populace.

Nejlepším způsobem, jak se chránit před komplikacemi diabetu, je zajištění kontroly glykémie, krevního tlaku, tělesné hmotnosti a cholesterolu. Není to vždy snadné, ale lidé, kteří více usilují o zvládání a kontrolu diabetu, mohou výrazně zlepšit své celkové zdraví.

Pojmem výkyvy glykémie se označuje stav, kdy u pacienta s diabetem dochází k přílišnému zvýšení nebo přílišnému poklesu glykémie (tj. hladiny cukru v krvi). Tento stav může ovlivňovat Vaši náladu i to, jak se cítíte. Jak víte, existuje několik faktorů, kterým byste měl(a) věnovat pozornost, protože mohou způsobit změnu glykémie. Mezi tyto faktory patří: stravování, pohybové aktivity a léky. Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, kontaktujte lékaře.

Proč mám pocit emočního vyčerpání a deprese?

Je možné, že se u Vás v souvislosti se snahou udržet glykémii pod kontrolou vyskytne pocit frustrace a deprese. Je třeba mít na paměti, že v tom nejste sami. Kolísání glykémie (příliš vysoké a příliš nízké glykémie) může ovlivňovat Vaši náladu i to, jak se cítíte. Pokud máte pocit deprese nebo frustrace v souvislosti se snahou udržet glykémii pod kontrolou, poraďte se s lékařem, protože existují možnosti, jak Vám se zvládáním tohoto stavu pomoci.

Jak poznám, že mám hyperglykémii?
Jak mám postupovat v léčbě hypoglykémie?
Jak postupovat, když se u mne opakovaně vyskytnou výrazné výkyvy glykémie?
1. NIH Senior Health. Available at: https://nihseniorhealth.gov/diabetes/faq/faqlist.html#a7. Date accessed: 9 April 2015.
2. International Diabetes Federation. Available at: http://www.idf.org/signs-and-symptoms-diabetes. Date accessed: 9 April 2015.
3. Diabetes UK. Available at: http://www.diabetes.org.uk/FAQ/FAQ_2/. Date accessed:9 April 2015.