Trpí někdo z Vašeho blízkého okolí výkyvy glykémie?

Trpí někdo z Vašeho blízkého okolí výkyvy glykémie?

Výskyt příliš vysokých a příliš nízkých hodnot glykémie

Pacienti s diabetem mohou zažívat výkyvy glykémie, která může mít vliv nejen na jejich zdraví, ale také na jejich chování. Vaši blízcí mohou dodržovat veškeré doporučení lékaře a dělat jen to nejlepší, aby měli diabetes pod kontrolu, ale i přes to se jim nedaří získat glykémii takovou, jakou by chtěli mít.

Tím, že porozumíte diabetu, vysokým a nízkým glykémiím a tomu, jak je rozpoznat, můžete pomoci Vašim blízkým.

Důsledky příliš vysokých a nízkých hodnot glykémie

Diabetes, který není pod kontrolou, může vystavit Vašeho blízkého člověka riziku diabetických komplikací a zároveň velké výkyvy glykémie mohou mít emocionální dopad a vést k pocitu úzkosti a deprese.

Deprese související s diabetem může ovlivnit i schopnost pacienta kontrolovat si hladinu cukru v krvi a v důsledku toho se pacient může ocitnout v tzv. bludném kruhu. Na jedné straně deprese ovlivňuje schopnost kontroly glykémie, a na druhé straně špatná kontrola glykémie dále prohlubuje přítomnou depresi. Výskyt deprese spojené s diabetem často zůstává nerozpoznán.

Zátěž spojená s péčí o blízkého člověka s diabetem může mít zdravotní důsledky i pro Vás v postavení pečovatele. Tyto důsledky mohou zahrnovat syndrom vyhoření - fyzické a emocionální vyčerpání z péče o milovanou osobu.

1. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. The Lancet Vol 352, Sept 1998
2. Diabetes.co.uk. High and low blood sugar symptoms: http://www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html; - Access date: 24 Sept 2015
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26;
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Access date 24 Sept 2015