Průvodce návštěvou u lékaře

Průvodce návštěvou u lékaře

Informujte lékaře

Kolísá Vám glykémie? Lékař se může domnívat, že jste v pořádku nebo že máte hodnoty glykémie v přijatelném rozmezí tak dlouho, dokud budete užívat a dodržovat předepsanou léčbu. V případě potřeby co nejdříve informujte lékaře o tom, jak se cítíte. Poraďte se s lékařem, zda pro Vás není k dispozici jiná léčba, která by Vám lépe vyhovovala. Pokud zažíváte časté změny glykémie a hodnoty se dostávají mimo rozmezí, které si chcete udržet, sdělte to lékaři. Plánování Vám pomůže získat z příští návštěvy u lékaře maximální prospěch.

checklist

Začněte zaškrtnutím problémů, které se u Vás vyskytují, a po dokončení klikněte na "POKRAČOVAT"

Q.1

Máte pocit, že Vaše snaha o zvládání diabetu nevede k žádoucím výsledkům?

yes

Q.2

Zažíváte často náhlé zvýšení či snížení hladin glykémie?

yes

Q.3

V důsledku častého kolísání glykémie se u Vás objevuje špatná nálada, podrážděnost a únava?

yes

Q.4

Máte obavy z hypoglykémie?

yes

POKRAČOVAT