Výkyvy glykémie

Výkyvy glykémie

Míváte příliš vysoké nebo příliš nízké hladiny glykémie?

Zvládání diabetu není úplně jednoduché. Snažíte se co nejlépe sledovat co jíte, jak cvičíte a zda užíváte léky dle doporučení lékaře... Glykémie však přesto kolísá. Občas situace připomíná skutečný boj. Máte pocit, že nemáte věci pod kontrolou (zažíváte výskyt vysokých nebo nízkých glykémií). Cítíte se unavení nebo podráždění, někdy máte pocit, že jste na dně.

Je důležité abyste dokázal(a) rozpoznat příznaky významného zvýšení či snížení hladin glykémie, protože jen v takovém případě si můžete uchovat kontrolu nad diabetem a budete vědět, jak tyto příznaky řešit. Je čas jednat.

Nejdříve ze všeho se poraďte s lékařem. Lékař Vám v případě potřeby doporučí úpravy, které Vám pomohou lépe zvládat diabetes; vyplňte si praktického Průvodce návštěvou u lékaře a zaměřte se na témata, která byste chtěli projednat s lékařem.

Kolísání hladiny glykémie nemusí znamenat, že léčbě diabetu nevěnujete dostatečnou pozornost – existuje několik jiných důvodů, proč může hladina glykémie kolísat.

Níže jsou uvedeny některé faktory, o nichž je známo, že způsobují kolísání hladiny glykémie.

Léky, které užívám:
Je stávající léčba pro Vás ta nejvhodnější?
Léky pro léčbu diabetu mohou ovlivňovat hladinu cukru v krvi a mohou vést k odlišným výsledkům u různých lidí. S výskytem náhlých vzestupů a poklesů hladin glykémie se můžete potýkat i tehdy, pokud budete dodržovat předepsanou léčbu přesně podle doporučení lékaře.

Mé stravování:
Může Vám lékař doporučit lepší stravovací plán s ohledem na Vaši léčbu?
Dobrý stravovací plán by měl odpovídat preferované době jídla, stravovacím návykům a užívaným lékům. Požádejte lékaře, aby Vám pomohl stanovit stravovací plán, který bude vhodně doplňovat léky na léčbu diabetu a pomůže Vám dosáhnout cílové hodnoty glykémie.

Když mi není dobře:
Má akutní nebo chronické onemocnění dopad na léčbu diabetu?
Nachlazení, chřipka (akutní onemocnění) nebo alergie, astma (chronické onemocnění) mohou mít vliv na léčbu diabetu a znemožňovat tak dosažení cílové hodnoty glykémie. Informujte lékaře o každém zdravotním problému. I nepatrné změny dosavadní léčby Vám mohou pomoci k lepšímu zvládání neuspokojivých hladin glykémie.

Úroveň pohybových aktivit:
Má úroveň pohybových aktivit vliv na kontrolu glykémie?
Pravidelné cvičení a zdravá strava v kombinaci s vhodnou a individuálně přizpůsobenou farmakologickou léčbou diabetu jsou důležité pro zvládání výkyvů glykémie. Promluvte si s lékařem o tom, jaká intenzita pohybových aktivit je pro Vás vhodná. S lékařem se poraďte, zda-li byste nepotřeboval(a) změnit úroveň fyzických aktivit, stravování nebo léčbu diabetu, abyste dosáhl(a) lepší rovnováhy glykémie.

Někdy se cítím špatně nebo zažívám stres:
Prodiskutujte s lékařem míru stresové zátěže a psychické pohody, protože tyto faktory mohou ovlivnit Vaši glykémii.
Zvládání chronických onemocnění, jako je diabetes, je spojeno s emocionální zátěží. V této situaci nejste osamoceni, protože v souvislosti s nemocí mnoho diabetických pacientů často pociťuje vysokou míru stresu nebo úzkosti. Stres spojený s každodenním zvládáním kolísající glykémie může být frustrující a demotivující. Obraťte se na lékaře, který Vám pomůže vrátit jistotu a přizpůsobit farmakologickou léčbu diabetu.