Nejste v tom sami

Nejste v tom sami

 

 

Pokud jde o diabetes, nejste v tom sami

Víte, že každý druhý diabetik který je léčen, nedosahuje cílových hodnot glykémie?

Nemusíte si klást za vinu, pokud Vám glykémie často kolísá. Nemusí to totiž znamenat, že léčbě diabetu nevěnujete dostatečnou pozornost - existuje mnoho důvodů, proč může glykémie kolísat. Mějte na paměti, že tělo a diabetes se postupem času mění. Někdy je proto za potřebí, pro dosažení stability glykémie, provést úpravu léčby.

Je důležité mít na paměti, že se svým onemocněním nejste sami. Mnoho lidí má stejné pocity jako Vy; v řadě případů Vám může pomoci prodiskutování problému s lékařem.

Použijte Průvodce návštěvou u lékaře , který Vám pomůže porozumět kolísání glykémie. Poraďte se o možnostech léčby se svým lékařem.

1. Casagrande SS, et al. Diabetes Care 2013;36:2271-2279.