Co jsou příliš nízké a vysoké hladiny glykémie?

Co jsou příliš nízké a vysoké hladiny glykémie?

Rozpoznejte svou nízkou a vysokou hodnotu hladiny glykémie

Užíváte léky, postupujete podle doporučení svého lékaře a děláte to nejlepší pro zvládání diabetu, ale i přesto se u Vás může vyskytnout příliš vysoká nebo nízká hodnota hladiny glykémie (tj. hladina cukru v krvi). Zní Vám to povědomě? Jak víte, existuje několik faktorů, které mohou vést ke změnám glykémie. Patří k nim zejména stravování, cvičení, a užívané léky. To však není vše. Existuje i několik dalších činitelů, které mohou být zcela mimo Vaši kontrolu.

Faktory stojící mimo Vaši kontrolu, jako výskyt jiných onemocnění nebo stresová zátěž, mohou i přes maximální snahu významně ovlivňovat glykémii.

Jídlo může rychle ovlivnit glykémii (vzestup glykémie)

Stres a onemocnění mohou snížit citlivost organismu na inzulín (obvykle vzestup glykémie)

Fyzická aktivita má tendenci snižovat glykémii (pokles glykémie)

Léky mají přímý dopad na glykémii: dávkování, načasování, interakce s jinými než diabetickými léky (vzestup i pokles glykémie)

Změna glykémie nemusí být Vaší chybou, proto je důležité prodiskutovat uvedené faktory s lékařem. Dokonce i nepatrná úprava léčby diabetu může pomoci k lepší každodenní kontrole glykémie.

Vyplňte si praktického Průvodce návštěvou u lékaře, který Vám pomůže porozumět kolísání glykémie a identifikovat tak témata vhodná k diskuzi s lékařem.

Příznaky příliš vysokých a nízkých hladin glykémie

Pokud se glykémie zvýší na příliš vysokou hodnotu, mohou se u Vás vyskytnout příznaky hyperglykémie. Mezi tyto příznaky patří:

Časté močení

Velká žízeň

Zrychlený srdeční tep

Zvýšená únava

Hyperglykémie může mít jednoduché příčiny, jako je například nadměrná konzumace jídla, nadměrné pití slazených sycených nápojů, nedostatečná fyzická aktivita, nepřiměřené užívání léků, onemocnění nebo stres. Nejlepším způsobem jak ověřit, zda máte či nemáte hyperglykémii, je stanovení hladiny glykémie.

Pokud je hladina glykémie příliš nízká, mohou se u Vás vyskytnou příznaky a projevy hypoglykémie. Mezi tyto příznaky patří:

Zvýšený pocit hladu

Nadměrné pocení

Pocit třesu

Závratě

Příznaky hypoglykémie se mohou u různých osob lišit, existují však některé společné znaky, s nimiž byste měli být dobře obeznámeni. Mezi příznaky nízké hladiny glykémie patří úzkost, slabost, zmatenost, třes, pocení, únava, hlad nebo nervozita. Pokud se u Vás vyskytnout příznaky nízké hladiny glykémie, měl(a) byste si vzít rychle působící sacharidy, například slazený nápoj nebo některé sladkosti / tablety glukózy, a následně déle působící sacharidy, například kousek chleba nebo sušenky. Po dosažení stabilizace hladiny glykémie kontaktujte lékaře a poraďte se, jaká další opatření byste mohl(a) podniknout.

Jak léčit hyperglykémii a hypoglykémi

Stabilizace hladiny glykémie může mít velký význam. V následujícím výčtu jsou uvedena některá opatření, která můžete provést, pokud bude glykémie příliš vysoká nebo příliš nízká:

  • Ve spolupráci s lékařem upravte jídelníček nebo fyzickou aktivitu
  • Promluvte si s lékařem o úpravě léků
  • Promluvte si s lékařem o tom, co pro Vás vysoké a nízké glykémie znamenají a kdy byste měl(a) volat na pohotovost

Česká diabetologická společnost (ČDS) doporučuje cílové hodnoty glykémie v rozmezí:

Nicméně vhodné rozmezí glykémie je individuální. Zeptejte se svého lékaře, jaké rozmezí je vhodné právě pro Vás.

Dalším ukazatelem (tím nejdůležitějším pro kompenzaci diabetu) je stanovení hodnoty glykovaného hemoglobinu (někdy se nazývá dlouhý cukr), protože má přímý vztah k riziku komplikací.
Glykovaný hemoglobin umožňuje posoudit dlouhodobou kompenzaci diabetu, odráží průměrnou hodnotu glykémie (tj. hladina cukru v krvi) v období asi 3–4 měsíců před stanovením. Cílová hodnota glykovaného hemoglobinu (zkratka HbA1c) doporučená Českou diabetologickou společností je pro pacienty s diabetem 1. i 2. typu < 45 mmol/mol (< 60) nebo nižší.

() V závorce jsou uvedeny doporučené́ hodnoty pro diabetiky s vysokým kardiovaskulárním rizikem, ale i tyto cílové́ hodnoty je vhodné stanovit individuálně po konzultaci s lékařem.

Cílová hodnota glykémie a cílová hodnota HbA1c by měla být stanovena na základě posouzení Vašeho aktuálního zdravotního stavu.

Mějte svůj stav pod kontrolou. Během příští návštěvy si promluvte s lékařem o tom, jak můžete dosáhnout stabilní kontroly glykémie. Lékař Vám v případně potřeby může doporučit další vhodné úpravy léčby.

1. American Diabetes Association. Available at: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/checking-your-blood-glucose.html Date accessed: 10 April 2015.
2. Diabetes UK. Available at: http://www.diabetes.org.uk/FAQ/FAQ_2/. Date accessed: 9 April 2015.
3. Glycemic Targets. Diabetes Care 2015; 38(Suppl. 1):S33–S40.