NÁVOD, KTERÝ VÁM LÉPE UMOŽNÍ KOMUNIKOVAT VAŠE POTŘEBY S LÉKAŘEM

Začněte zaškrtnutím problémů, které se u Vás vyskytují:

☐ Máte pocit, že Vaše snaha o zvládání diabetu nevede k žádoucím výsledkům?
☐ Zažíváte časté náhlé zvýšení či snížení hladin glykémie?
☐ Objevuje se u Vás špatná nálada, podrážděnost a únava v důsledku častého výskytu vysokých a nízkých hladin glykémie?
☐ Máte obavy z nízké hladiny glykémie?
☐ Jiné: .................................................................................................................

Níže jsou uvedeny některé faktory, o nichž je známo, že způsobují výkyvy glykémie. Zaškrtněte oblasti, které si přejete prodiskutovat:

☐ Léky, které užívám

Je stávající léčba pro Vás ta nejvhodnější?
Léky pro léčbu diabetu mohou ovlivňovat hladinu cukru v krvi a mohou vést k odlišným výsledkům u různých lidí. S výskytem náhlých vzestupů a poklesů hladin glykémie se můžete potýkat i tehdy, pokud budete dodržovat předepsanou léčbu přesně podle doporučení lékaře.

☐ Mé stravování:

Může Vám lékař doporučit lepší stravovací plán s ohledem na Vaši léčbu?
Dobrý stravovací plán by měl odpovídat preferované době jídla, stravovacím návykům a užívaným lékům. Požádejte lékaře, aby Vám pomohl stanovit stravovací plán, který bude vhodně doplňovat léky pro léčbu diabetu a pomůže Vám dosáhnout cílové hodnoty glykémie.

☐ Když mi není dobře

Má akutní nebo chronické onemocnění dopad na léčbu diabetu?
Nachlazení, chřipka (akutní onemocnění) nebo alergie, astma (chronické onemocnění) mohou mít vliv na léčbu diabetu a znemožňovat tak dosažení cílové hodnoty glykémie. Informujte lékaře o každém zdravotním problému. I nepatrné změny dosavadní léčby Vám mohou pomoci k lepšímu zvládání neuspokojivých hladin glykémie.

☐ Úroveň pohybových aktivit

Má úroveň pohybových aktivit vliv na kontrolu glykémie?
Pravidelné cvičení a zdravá strava v kombinaci s vhodnou a individuálně přizpůsobenou farmakologickou léčbou diabetu jsou důležité pro zvládání výkyvu glykémie. Promluvte si s lékařem o tom, jaká intenzita pohybových aktivit je pro Vás vhodná. S lékařem se poraďte, zda-li byste nepotřeboval(a) změnit úroveň fyzických aktivit, stravování nebo léčbu diabetu, abyste dosáhl(a) lepší rovnováhy glykémie.

☐ Někdy se cítím špatně nebo zažívám stres

Prodiskutujte s lékařem míru stresové zátěže a psychické pohody, protože tyto faktory mohou ovlivnit glykemickou kontrolu.
Zvládání chronických onemocnění, jako je diabetes, je spojeno s emocionální zátěží. V této situaci nejste osamoceni, protože v souvislosti s nemocí mnoho diabetických pacientů často pociťuje vysokou míru stresu nebo úzkosti. Stres spojený s každodenním zvládáním kolísající glykémie může být frustrující a ohromující. Obraťte se na lékaře, který Vám pomůže vrátit jistotu a přizpůsobit farmakologickou léčbu diabetu.

☐ Mé poznámky

Do prostoru níže si zapisujte poznámky k výše uvedeným tématům, které budete chtít prodiskutovat s lékařem:Stáhnout PDF

Zavřít

X

Máte pocit, že při stávající léčbě nemáte diabetes pod kontrolou? Zažíváte nečekané kolísání hladiny glykémie (příliš vysoké a nízké hladiny cukru v krvi)?

Pokud ano, nemusí se jen jednat o Vaši chybu, podobná situace se nezřídka vyskytuje i u jiných pacientů s diabetem. Je však důležité, abyste o nadměrném kolísání glykémie informoval(a) svého lékaře. Prvním krokem k úspěchu je vyplnění Průvodce návštěvou u lékaře.